Uređenje grobova

Vodimo brigu o zadnjem počivalištu Vaših najmilijih u trenucima kada ste vi daleko i u nemogućnosti uljepšati grobnicu. Tada nastupamo mi, sa uljepšavanjem groba čišćenjem, svijećom, svježim cvijećem nakon čega Vam šaljemo fotografiju sa uređenom grobnicom.